سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی مداحی گیوی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-کارشناس ارشد مرمت
شیوا حاجیانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-کارشناس ارشد مرمت

چکیده:

ظاهر نیم مدرن و نیمه تاریکی پل قدیمی پرسپولیس معرف بخش‌هایی از تاریخ چندین ۱۰۰۰ سال به این شهر رفت و تداوم حیات آن از گذشته تا حال است. نقش و جایگاه پل قدیمی دزفول در شکل‌گیری شهر به صلح بر کسی پوشیده نیست و بر همین اساس بر مرمت پل دزفول است بایستی این نقش و کارکرد با توجه به دوره‌های متنوعی که اقدامات تعمیری برای آن انجام شده است لحاظ شود . مثلث شهر، رود دز و پل در کنار هم دیده شده و حفظ شواهد گذر زمان و نشان دادن نقش پل در کنار ویژگی‌های ذاتی رود دز و ضرورت‌های حیاط شهر ، در ارائه طرح مرمت پل الزامی است مرمت پل دزفول و پس نوشتن برای آن کار آسانی نیست کاری که پیشینیان ما با دلسوزی آن را به انجام رسانده اند. اما متأسفانه همین اقدامات دلسوزانه در جاهایی سیمایی ناهمگون به پل بخشی به است. در طراحی طرح مرمت پل تألیفی دزفول تمامی شیوه‌های مرمت این که می‌توانست بر روی پل اعمال شود مورد ارزیابی قرار گرفت و از نمونه‌های بارز آن می‌توان به طراحی و اجرای یک نمایش تألیفی برای بخش مدرن شده پلیس مطرح شد اما سرانجام جمع کارشناسی به این نتیجه رسید که شواهد تاریخی تعمیرات پل بخشی از تاریخ لاینفک پل به حساب می‌آید جو و بایستی حفظ شود و لذا در مرمت پل به سوی رأی بر مرمت استحفاظی داده شدو اقدامات طراحی شده در راستای نجات بخشی پل و ایجاد یک نمای کلی همگون برای پل بوده است .