سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فاخر – دکتری ژئوتکنیک و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
مهدی حسینی نژاد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
حمیدرضا علیزاده – کارشناس ارشد معدن

چکیده:

این مقاله ابتدا ضرورت تهیه طرح جامع فضاهای زیرزمینی شهری را بیان می کند و سپس به تشریح ایده تونلهای ترافیکی دو طبقه و ضرورت آن در ایران با توجه به مشکلات تملیک و محدودیت های ناشی از مدیریت فضای زیرزمینی شهرها می پردازد گسترش شهرهای بزرگ درایران به دلیل بافت سنتی با مشکلات زیادی همراه بوده و بسیاری از اصول شهرسازی به منظور امکان تردد آسان به خصوص در بخشهای مرکزی شهر رعایت نشده است از این رو با توجه به فشردگی سازه های سطحی مسکونی و تجاری در مناطق مرکزی شهرها ایجاد بزرگراه های سطحی در مناطق شهری با معضلات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بسیاری مواجه می باشند براین اساس درسالهای اخیر ایجاد مسیرهای تردد زیرزمینی مورد توجه بیشتر قرارگرفته است احداث تونل های ترافیک شهری گاهی تنها راه عملی حل مشکلات ترافیکی درمناطق مرکزی می باشد اما دو مشکل عمومیدراین مورد وجود دارد اول اینکه براساس قوانین جاری کشور برای اجرای تونلهای ترافیکی نیاز به تملیک مناطق سطحی وجوددارد با توجه به انیکه هزینه تملیک در مناطق مرکزی شهر بیشتر از هزینه اجرای پروژه است لذا کاهش محدوده تملیک می تواندنقش مهمی در اقتصادی کردن طرح داشته باشد.