سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریا پولادی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

ساختمان های قدیمی از منابع انرژی بیشتر از حد ضروری استفاده می کنند و یک حالت گسترده ای از اتلاف و هدر رفتن را به وجود می آورند. راه حل غلبه بر این مشکلات، ساخت آنها به صورت سبز و هوشمند استهمان طور که جوامع پیشرفت می کنند، ساختمان سبز تبدیل به یک مشکل اساسی دراقدامات مهندسی امروزه می شود. ساختمان سبز کلید اجرا و ارزیابی سبز پروژه ها در طی مدیریت بازیافت اولیه می باشد. فاکتور کلیدی، سرمایه گذاری ساخت است که ساختمان سبز را کامل می کند. طرح تکنولوژی ساخت، مضمون مهمی از طرح ساخت است که تاثیر مستقیمی بر روی روش ساخت دارد. در مضمون ساختمان سبز، طرح تکنولوژی ساخت باید مفهوم سبز را منعکس کند. با داشتن یک پژوهش در مورد سیستم گنجایش طرح تکنولوژی ساختمان سبز، نویسندگان اندازه های تکنیک سبزی را پیشنهاد می کنند که ترکیب ارگانیکی در طرح ساخت ایجاد می کنند و پیشرفت مناسبی برای ساخت فراهم می آورد.