سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی امیری دلویی – عضو هیات علمیگروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مینو منصوریان – عضو هیات علمی گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

شاهرگ حیاتی یک ملت صنعت پویای آن است .صنعت نفت و سپس آب بزرگترین صنایع ایران می باشند اما صنعتی که می تواند بنا به استعدادهای فراوان ایران زمین در صدر این صنایع قرار گیرد صنعت گردشگری است پایداری و توسعه روز افزون صنعت گردشگری از جمله عوامل مهمی است که باعث گردیده تا صاحبان کشورهای فاقد پیشینه تاریخی در اقدامی همه جانبه روی به توسعه چشم انداز عمرانی مملکت خویش آورده و از این کوشش دریغ نورزند تا ضمن تثبیت خود نزد ملتشان موجب جذب قدرت و رونق این صنعت مهم گردند. توفیق در این امر موجب شک لگیری مسابقه ای عظیم گشته که هر روزه کشورهای جدیدی رابه جرگه خودافزوده و یا حاضرین در این رقابت را به تلاش بیش از پیش وادار می سازد. در این راستا و در این مقاله مدلی از طراحی یک پارک چند منظوره درجزیره قشم بنا به استعدادهای موجود در آن ارائه می گردد که سعی شده است تا در آن ضمن توجه به سودآوری اقتصادی مدل و شناساندن همه جانبه ایران زمین به مخاطبینش موجب تشویق تمامی اقشار جهت بازدید از آن و ارتقا فرهنگ ایران دوستی گردد. در این طرح که برای اولین بار در دنیا پیشنهاد م یگردد کشورایران در تمامی زمینه ها مدل شده و با توجه به جمعیت حال و روز افزون آن و نظر به استقبال فعلی گردشگری خارجی از کشورمان ثابت خواهد شد که اجرای طرح مزبور از تمامی لحاظ توجیه پذیر بوده و نظر به پویایی این طرح عمرانی ضمن پایداری جاویدان ، موجب توسعه صنعت جهانگردی خواهد گردید .