سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پریسا گلشن – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی مدیر پروژه شرکت مه
ندا غفاری – فارغ التحصیل کارشناسی زمین شناسی وکارشناسی ارشد چینه شناسی وفسیل شنا
مژده غفاری شیروان – فارغ التحصیل مهندسی آب کارشناس

چکیده:

استان خوزستان با داشتن منابع آب و خاک و هوای مساعد همواره مورد طرح های عمرانی بوده است رودخانه های اصلی این استانعبارتنداز : کرخه، کارون، جراحی، زهره که سالیانه بطور متوسط نزدیک به ۳۰ میلیارد مترمکعب آب در آنها جریان دارد به منظور مدیریت طرحهای آبرسانی استان خوزستان یکپارچه سازی مطالعات جلوگیری از دوباره کاری ها و سامان دهی طرحهای تامین و انتقال آب طرح تهیه سیستم اطلاعات جغرافیایی طرحهای آب خوزستان سامان دهی گردید بدین منظور فرمهای اطلاعاتی درخواستی طراحی و به سازمان های مربوطه سازمان آب و برق خوزستان شرکت آب و فاضلاب استان، شرکت آب و فاضلاب اهواز، سازمان آب و فاضلاب روستایی ارسال گردید. اطلاعات مربوط به اجزای طرحهای آبرسانی شامل آبگیر چاه، تصفیه خانه ، تلمبه خانه، خط انتقال و مخزن بوده است