سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مبینا قوچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه غیر انتفاع

چکیده:

در دوره ی که دانش ما از زبان و مغز امکان دستیابی به نتایج بهتر از مداخلات زبانی را فراهم نموده است، متاسفانه به دلیل استفاده از مواد و امکانات آموزشی سنتی امکان ارائه بهینه این خدمات وجود ندارد. انگیزه اندک کودکان برای مشارکت در برنامه های درمانی و تعمیم اندک کطالب یادگیرفته شده در اتاق درمان به گفته های زندگی روزمره می تواند ناشی از رسمی و جذاب نبودن روش های آموزشی و فضای یادگیری این کودکان باشد. با توجه به قابلیت سیستم های آموزشی چند رسانه ای و جذابیت های رایانه ای و نوین بودن شیوه های آموزشی مجازی در استفاده همزمان از رسانه های مختلف برای فعالسازی مدالیته ای شنیداری و بینایی (موثرترین مدالیته ها حسی برای یادگیری گفتار و زبان) و افزایش انگیزه کودکان برای مشارکت فعال در برنامه های آموزشی، می خواهیم با استفاده تکنولوژی ای ( طراحی نرم افزار کمک درمان کودکان استثنائی ناتوان در گفتار) به درمانگران کمک کنیم تا بتوانند خدمات درمانی را با سهولت بیشتر و کارائی بالاتری انجام دهند. اینکه کودک دارای ناتوانی های مختلف م یتواند فارغ از امکان یا زمان خاص، هر وقت در هر مکانی که دوست داشت این تعالیم را فرا گیرد، به یادگیری او کمکچندین برابر کرده و فضای آموزش را برای او جذاب می گرداند و به فهم او کمک می نماید و باعث پیگیری بیشتر خانواده نیز می شود.