سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود حسامی کرمانی – استادیاربخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجا که در ساخت سدهای بتنی وزنی حجم عظیمی از بتن مورد استفاده قرار می گیرد لذا بهینه سازی شکل مقطع این سدها بسیار حائز اهمیت بوده و کمک شایانی به اقتصادی بودن طرح خواهد کرد.طراحی مقطع بهینه ی سد یک مساله ی بهینه سازی مقید است که قیود آن ارضای شرایط پایداری در برابر لغزش وواژگونی وهمچنین تنش در سطح بدنه ی سد می باشد.در این مقاله از نرم افزارANSYS برای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن استفاده شده است.با توجه به این که استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی موجب افزایش زمانفرایند بهینه سازی می شود ،در روش های بهینه سازی ازشبکه های عصبی مصنوعی به منظور تسریع و کاهش حجم عملیات محاسباتی استفاده می شود .در این تحقیق از شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعیRBF) به عنوان تقریب ساز بهره گرفته شده و با استفاده از الگوریتم جامعه ی پرندگان PSO) پارامترهای هندسی شکل مقطع سد بهینه شده است