سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت محمدعلی زاده – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی
فضل الله سلطانی – دانشیار گروه مکانیک خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سید مرتضی مرندی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هزینه های اجرائی گروه شمع نسبتا زیاد بوده لیکن در عمل بعلت ایمن بودن سازه ها در برابر نشست از این نوع شالوده ها استفاده شده است. بهینه نمودن قطر شمع ها و کاهش هزینه های اجرائی از مقوله هائی است که پیوسته مورد توجه مهندسین ژئوتکنیک بوده است. در این مقاله چند مسئله از گروه شمع ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم ژنتیک حجم مواد مصرفی به عنوان تابع هدف بهینه گردیده است. نتایج نشان داده است که با طرح بهینه گروه شمع ها، هزینه های اجرائی به طور محسوسی کاهش یافته است