سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر عبدلی – استادیار دانشگاه آزاد یزد
احمد صادقیه – دانشیار دانشگاه یزد
مهدی خزائی زاده – دانشجوی کارشناس یارشد

چکیده:

دربین سیستم های مورد استفاده برای مقاومت دربرابر بارهای جانبی قابهای مهاربندی شده هم مرکز بطور گسترده مورد استفاده قرارمیگیرند این قابها تحت بارهای جانبی مانند یک خرپای قائم عمل کرده و عضوهای مهاری نیروهای جانبی را به صورت محوری تحمل می نمایند اجرای ساده سریع و ارزان اتصالات دراین سیستم باعث شده مهندسین تمایل بیشتری برای انتخاب این سیستم درسازه های مورد طراحی خود داشته باشد با توجه به این امر بهینه سازی اینگونه سازه ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار میب اشد دراینم قاله به بهینه سازی قاب های فولادی مهاربندی شده هم مرکز که شامل جانمایی و بهینه سازی مقطع آنها میب اشد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک به دلیل سازگاری آن با مسائل گسسته و همچنین توانایی بالای ان دررسیدن به جواب بهینه خواهیم پرداخت و درنهایت تاثیرات آن بررفتار سازه ای قابل مانند تغییر شکل جانبی وزن نیروی برکنش و تنش دراعضا نسبت به حالت مهاربندی متداول بررسی می شود.