سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان ترک زاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیاوش فتحی یونسی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
مصطفی مشایخی –

چکیده:

دراین تحقیق طرح بهینه شبکه های دولایه فضاکار با درنظر گرفتن همزمان قیود تنش تغییر مکان و قیود قابلیت اطمینان انجام و نتایج طرح بهینه دردوحالت با و بدون درنظرگرفتن قیود قابلیت اطمینان با یکدیگر مقایسه می شوند وزن سازه به عنوان تابع هدف بهینه سازی درنظرگرفته شده و با روش بهینه سازی اجتماع ذرات طرح بهینه این سازه ها انجام میشود احتمال نقص درساخت اعضا میتواند منجر به تغییر احتمالی درارتفاع بین لایه های تحتانی و فوقانی شبکه های دولایه شده که به عنوان قیود احتمالی قابلیت اطمینان لحاظ گردیده اند.