سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهاره میران بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بهره گیری از برنامه نظارتی نه تنها سدها را برای مدت طولانی تری در یک سطح ایمنی قابل قبول نگه می دارد بلکه کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری را نیز موجب می شودداشتن برنامه نظارتی علاوه بر اینکه به شناسایی به موقع عیوب و پیش گیری از فجایع مخاطره انگیز منجر می شود می تواند مجموعه اطلاعات میدانی مفیدی را بدست می دهد تا مهندسان در آینده به طراحی های بهینه تری دست یابند. در این مقاله با در نظر گرفتن عدم قطعیت در روندیابی جریان ارتفاع سد، سطح اولیه آب مخزن، خطای نسبی آزادسازی مخزن ، خطای نسبی روندیابی، خطای نسبی هندسه مخزن، حداکثر سیل و لحاظ دردسترس بودن سیستم در دو حالت متاثر از زمان و نا متاثر از زمان ریسک روگذری سد کرخه محاسبه گردیده است. در نهایت با تبادل میان هزینه های نظارت و خسارت به تعیین فاصله بهینه نظارت پرداخته شده است نتایج نشان دادکه با افزایش تعداد دریچه ها با عملکرد نامطلوب ریسک روگذری افزایش می یابد. در دسترس بودن دریچه ها با در نظر گرفتن اثر سن کمتر از زمانیست که از اثر سن صرف نظر می گردد و متعاقبا فاصله بهینه نظارت با در نظر گرفتن اثر سن کمتر از حالتیست که از اثر سن صرف نظر می گردد