سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نازیلا کاردان – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از روشهای فراکاوشی برای حل مساله بهینه سازی پدیده های پیچیده و غیرخطی جایگاه ویژه ای یافته است دراین میان روش بهینه سازی کلونی مورچگان ACO به عنوان یک ابزار قوی و مناسب در بسیاری از زمینه ها مورد توجه قرارگرفته است هدف ازاین تحقیق بهینه نمودن ابعاد سرریزهای لبه تیز ترکیبی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان می باشد تعیین ابعاد بهینه این سرریزها و در پی آن کاهش وزن آنها تاثیر قابل توجهی در کاستن از هزینه های طرح خواهد داشت در این راستا الگوریتم ACS کلونی مورچگان انتخاب گردیده و سرریزهای مورد استفاده در ازمایش مارتینز ۲۰۰۵ نیز به عنوان مطالعه موردی مورد تحلیل قرارگرفته اند مطالعه نتایج حاکی از قابلیت بالای روش ACO در بهینه سازی ابعاد و کاهش وزن سرریزهای لبه تیز ترکیبی می باشد.