مقاله طرح بهینه خاکریزهای کنار رودخانه (گوره ها) به روش آنالیز ریسک (مطالعه موردی رودخانه خشک شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: طرح بهینه خاکریزهای کنار رودخانه (گوره ها) به روش آنالیز ریسک (مطالعه موردی رودخانه خشک شیراز)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی
مقاله روش های سازه ای
مقاله کنترل سیل
مقاله گوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی انزاب نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی ملیکا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر به بررسی یکی از روش های سازه ای کنترل سیل (گوره ها) پرداخته شد. به منظور تسریع بخشیدن در طراحی گوره ها، در این مقاله یک روش بهینه سازی پیشنهاد شد که می تواند جایگزین مناسبی برای روش های معمول طراحی باشد. مزیت استفاده از روش بهینه سازی در این است که با یک بار حل مدل (یا چند بار به منظور تحلیل های تکمیلی) می توان به گزینه بهینه رسید و دیگر نیازی به بررسی گزینه های منفرد مختلف و متنوع نیست. به منظور بهینه سازی ابعاد گوره ها که شامل ارتفاع گوره و فاصله گوره از کرانه رودخانه است، از تحلیل سود – هزینه استفاده گردید. مدل بهینه سازی حاصل، یک مدل غیرخطی است که حل آن توسط نرم افزار لینگو ۱۲ صورت گرفت. در این تحقیق سیستم پیشنهادی کنترل سیلاب رودخانه خشک معالی آباد (تنگ سرخ) شیراز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مطالعات انجام گرفته و در پی اجرای مدل، سیلاب با دوره بازگشت ۲۰ ساله دارای بیشترین سود خالص سالانه بوده و به عنوان سیل طراحی انتخاب شد. همچنین مقادیر به دست آمده برای ارتفاع گوره و فاصله آن از کرانه رودخانه به ترتیب برابر با ۱٫۷ متر و ۶٫۱ متر بود.