سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی نصراله الحسینی – کارشناس عمران و کارشناس ارشد سازه

چکیده:

مقدمه: یکی از مهمترین چالشهای مهندسین ساختمان در دهه های اخیر موضوع بهسازی لرزه ای ساختمانهای تاریخی به منظور حفاظت از هنر و فرهنگ گذشته و اعطای کاربریهای مناسب نیاز روز به آنها می باشد از طرفی با توجه به ضعف ساختاری عمومی ساختمانهای مذکور که در اثر گذشت زمان و وارد امدن اسیبهای متعدد به آنها پدید آمده ساختمانهای موجود فاصله زیادی با استانداردهای سازمان نظام مهندسی ساختمان از نظر رعایت قوانین سازه ای دارد هدف دست یافتن به یک طرح بهسازی است که از یک طرف کمترین دخل و تصرف در ساختمان را داشته و از طرفی اجرای آن توجیه اقتصادی داشته باشد مقاله حاضر به معرفی طرح بهسازی لرزه ای ساختمان تاریخی گراند هتل شهر قزوین مربوط به دوره قاجاری و دارای سه طبقه به منظور اعطای کاربری مجدد بعنوان هتل می پردازد.