سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب

چکیده:

طرح انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد به فلات مرکزی در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی مواجه بوده و بجز انتقاداتی که کارشناسان و محققان در مقالات علمی و گزارشهای فنی در مورد این طرح بیان داشته اند، از سوی مراجع قانونی نیز و اکنشهایی نسبت به این طرح انجام شده که این موارد نشان از اشکالات بنیادین و خطرات بالقوه ای است که این طرح می تواند به دنبال داشته باشد. در این مقاله معیارها و ضوابط در مورد طرح های انتقال آب بین حوضه ای مورد توجه قرار گرفته و الزامات قانونی در مورد طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی ایران ارائه شده است. از جمله مواردی که دراین مقاله مطرح شده بررسی نظرات سازمان محیط زیست کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی کل کشور است. براساس بررسی های انجام گرفته در صورتیکه در طرح انتقال آب بهشت آباد بازنگری اساسی انجام نشود علاوه بر خسارات و خطراتی که متوجه حوضه مبدأ می شود، مشکل کم آبی حوضه مقصد نه تنها برطرف نمی شود بلکه این مسائل می تواند تشدید هم بشود