سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ملازاده گل محله – دانشگاه امام حسین ع
حمیدرضا میمنی – دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

دریک امضای گروهی اعضای گروه با حفظ گمنامی و تفکیک پذیری از طرف گروه پیامهای مشخص را امضا می کنند و گیرنده با استفادها ز کلیدعمومی گروه معتبر بودن امضا را تایید می کند امضای گروهی با ویژگی امنیت پیشرو برای جلوگیری از خطر افشای کلید امضا و همچنین قابلیت فسخ اعضا ارایه شده است درتمام طرح ها برمبنای امنیت پیشرو ضعفی مشابه مشاهده شده و آن وابستگی حجم محاسبات با تعداد اعضای فسخ شده می باشد لذا هیچیک از طرح ها برای گروه ها و سازمانهای بزرگ کارآمد نمیباشند بدین منظور در این مقاله با ارایه تعریف جدید از پروتکل امنیت پیشرو از وابستگی تعداد اعضای فسخ شده گروه با حجم محاسبات جلوگیری نموده است از قابلیت های دیگر این طرح م یتوان به پارامتر معلق نمودن اعضای گروه دربازه زمانی مشخص و حجم محاسبات پایین بطوریکه نیازمند ۷ عمل توان رسانی برای ارسال و تایید امضامی باشد ذکر نمود لذا طرحی بسیارکارآمد و کاربردیمی باشد.