سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی قصری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
نیما قصری – هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی زاهدان
حسین سپهری راد – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

شرایط خاص منطقه سیستان درشمال استان سیستان و بلوچستان وجود بادهای صدوبیست روزه گرمای شدید ارتفاع بسیار کم از سطح دریا وجود گردوغبار و ریزگردها دربخش اعظم سال و دریاچه هامون اقلیم این وادی را درسطح کشور منحصربفرد و کاملا ویژه مینمایاند نحوه انطباق و همزیستی مردمان این سرزمین با شرایط بسیار سخت اقلیمی می تواند الگویی برای معماران معاصر ایران زمین باشد متاسفانه در سیستان نیز همچون سایر مناطق ایران استفادها ز الگوهای غربی از جمله ساختمان های تمام شیشه در مناطق شهری رایج گشته و علاوه براغتشاش درسیمای شهری هدردادن انرژی به عنوان سرمایه ملی را نیز درپی خواهد داشت این درحالیست که نحوه استفاده از انرژی باد درآسیابهای بادی سیستان قرنها الگویی برای اقصا نقاط دنیا بوده است. دران تحقیق برای یافتن الگوهای اصیل معماری سیستان سری به روستاهای این منطقه زده و روشهای انطباق مساکن روستایی با شرایط محیطی در معماری سنتی و اصیلی منطقه را بررسی خواهیم نمود و درنهایت با ارایه الگوهایی برای معماری امروز ضوابط و راهکارهای اجرایی برای انطباق با شرایط اقلیمی و همزمان بهره بردن از پتانسیل هایی چونآفتاب و بادهای شدیدرا دراین منطقه پیشنهاد می دهیم.