سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رضا حاجی علیخانی – مدیر فنی شرکت جهان کوثر
محسن جعفربگلو – مسئول کنترل کیفیت و تکنولوژی بتن شرکت جهان کوثر

چکیده:

بهینه سازی طرح اختلاط بتن در راستا ی کاهش مصرف سیمان طی ساله ای اخیر در کشور مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. اثرات مثبت کاهش عیار سیمان در اقتصاد پروژه، زمینه های فنی و محیط زیست غیر قابل انکار می باشد. در مشخصات فنی سد زیردان سیمان مورد نیاز برای هر متر مکعب بتن غلتکی بین ۱۶۰ تا ۲۱۰ کیلوگرم محدود شده بو د. در نهایت پس از ساخت طرحهای اختلاط و بررسی نتایج کسب شده، طرح اختلاط با عیار ۱۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب با احراز مشخصات مورد نظر به اجرا در آمد. در این مقاله نتا یج طرحهای اختلاط بتن غلتکی با استفاده از مصالح شسته و نشسته مقایسه شده است. همچنین درصدهای مختلف پوزولان و تأثیر آن در روند کسب مقاومت در سنین مختلف بررسی شده و استفاده از مواد افزودنی در طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت و با در نظر گرفتن پارامترهای مورد نیاز طراحی، طرح اختلاط حاوی ۱۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب مواد سیمانی ( ۳۰ درصد پوزولانی)با ماده افزودنی کاهنده آب و دیر گیر کننده با زمان ویبی ۱۴ تا ۲۰ ثانیه به عنوان طرح بهینه انتخاب گردید.