سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی جباری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
رضا زارع – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

پارامترهای مهم در بررسی رفتار سازه های بتنی با اهمیت بالا د رمقابل ضربات پرتابه های نظامی ترد شکنی و سنگینی سازه می باشد که برای حل این مسئله دراین مقاله از سبکدانه و الیاف فلزی استفاده شدها ست و با توجه به بارایستایی سازه در هنگام برخورد پرتابه نظامی در بارگذاری از اندرکنس فشار و ضربه استفاده شدها ست این تحقیق روی ۱۷ نوع طراحی اختلاط بتن با تغییر میزان مصرف سیمان، آب سایز سبک دانه ها و درصد الیاف از ۰ تا ۳۰ درصد انجام شده است تا بهینه ترین طرح هم از لحاظ وزن و هم مقاومت فشاری تحت بار فشاری خالص بدست اید با توجه به طراحی چنین سازه هایی در حالت الاستیک برای شبیه سازی تعداد ۲۱ عدد نمونه با طرح اختلاط برگزیده ای که در ازمایش فشاری خالص بدست امدها ست ساخته شده این نمونه تحت ۰/۴ بار فشاری گسیختگی قرارداده شده و در همان حالت با رها کردن وزن های با وزن متغیر از فواصل مختلف بار ضربه مدل شده و میزان ترک در نمونه ها بررسی می شود. با رگرسیون گیری از خروجی ها می توان با مشخص کردن مقدار ترک مجاز به میزان ضربه ی قابل تحمل نمونه رسید در پایان با استناد به جداول و نمودارها مشخص شده است که میزان تاثیر گذاری الیاف در حالت مقاومت فشاری خالص ناچیز بوده ولی در ازمایشات ضربه با افزایش درصد الیاف متوجه تاثیرات چشمگیری در افزایش تحمل ضربه شدیم.