سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبداله میرزایی – مربی پایه یک و عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز،آموزشکده فرش هر

چکیده:

قالی هریس عمده شهرت خود را مدیون طرح و نقش خویش است.تنوع و گستردگی طرح ها و نقشمایه های فرش این منطقه با حذف تدریجی دستمال نقشه ها از فرهنگ قالیبافی هریس و جایگزینی نقشه های چاپی کم شده است.به استناد تحقیقات میدانی انجام گرفته،در حال حاضر شمار طرحهای رایج فرش در این شهر از بیش از بیست نمونه سابق به شش نمونه فعلی رسیده است.نقشمایه های اصلی تشکیل دهنده این طرحها اغلب مشترک می باشند و ریشه در فرهنگ و طبیعت این منطقه دارند.عمده تفاوت طرحها که در قالب لچک ترنج ضهور پیدا می کنند در ساختار کلی و ترکیب نقشمایه ها می باشد.