سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خجسته پور – تهران- کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج- شرکت ایران خودرو حوزه مشاوران جوان
مجید قدسی – تهران- کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج- شرکت ایران خودرو حوزه مشاوران جوان
جواد درویشی – تهران- کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج- شرکت ایران خودرو حوزه مشاوران جوان

چکیده:

الگوی مناسب مصرف امری است که علاوه بر خاستگاههای عقلائی، حرفهای و مادی در جوامع مختلف -که منجر به سیاستها و برنامههای عمیق و گستردهای در حوزههای انرژی، محیط زیست، علم و فناوری، سلامت، قانونگذاری و … شده است- مورد اهتمام دین مبین اسلام نیز بوده و تاکیدهای هشداردهندهای پیرامون آن به عمل آمده است. با توجه به خاستگاه دینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملاحظات حاکمیتی مورد نیاز از یکسو و وضعیت نگران کننده کشور در حوزه مصرف از سوی دیگر، لزوم مطالعات، برنامهها و پیجوییها و پیگیریهای موثری را در این حوزه به اثبات میرساند . مقاله حاضر ابتدا تصویری مختصر و گویا از وضعیت مصرف انرژی به طور عام و سوخت به طور خاص ارائه مینماید و در ادامه به جهت معرفتبخشتر نمودن اطلاعات ارائه شده و کمک به تصمیمسازی و تصمیمگیری بهتر، این اطلاعات در مقایسه با وضعیت استاندارد و یا وضعیت موجود کشورهای دیگر بررسی میشوند تا جایگاه نسبی ایران در این حوزه مشخصشود. سپس با توجه به زمان و منابع در اختیار و تجارب و فعالیتهای موجود، پیشنهاداتی جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی و سوخت ارایه شده اند.