سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی عربشاهی – آزمایشگاه فشار قوی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های
وحید صرفی – آزمایشگاه فشار قوی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های
کاوه نیایش – آزمایشگاه فشار قوی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های

چکیده:

محدودکننده های ۱PTCبا استفاده از خاصیت افزایش مقاومت در دماهای بالا قادر به محدود کردن جریان های اتصال کوتاه میباشند. از این رو در این مقاله ابعادPTCکه همانند محدودکنندههای دیگر به صورت سری با کلید قرار داده شده است به گونهای محاسبه گردیده که در وضعیت نرمال شبکه مقاومت بسیار پایینی داشته باشد؛ در نتیجه تلفات قابل توجهی در شرایط کار عادی نخواهیم داشت . از طرفی در زمان ایجاد خطا دمای آن باید به گونهای بالا رود که به سرعت وارد ناحیه محدودکنندگی شده و جریان اتصال کوتاه را محدود کند. در نتیجه قطع جریان برای کلیدهای قدرت آسان تر شده و هزینه ساخت این تجهیزات به مقدار قابل توجهی کاهش مییابد. به منظور در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی و الکتریکی به صورت همزمان از نرم افزارهای MATLAB و COMSOL استفاده شده است.