سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد مشیری – قطب کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه تهران
کرم شعبانی –
مهدی جلیلی خراجو –

چکیده:

این مقاله یککنترل کننده LQR خود تنظیم زمان گسسته به همراه کنترل کننده تکرار شونده RP را برای منبع تغذیه توقف ناپذیر UPS ارایه م ی کند درکنترل LQR بهره ها بوسیله کمینه کردن یکتابع هزینه که خطای ردیابی و سیگنال کنترل را کاهش میدهد بدست می آیند یک تخمینگر حداقل مربعات بازگشتی RLS پارامترهای سیستم را تحت هربار مقاومتی شناسایی می کند با هرشناسایی بهره های LQR تطبیق داده می شوند برای حذف اغتشاشات و خطاهای تناوبی از کنترل RP استفاده شده است ما دراین مقاله نشان خواهیم داد که استفاده از ضرایب با فراموشی نمایی پاسخ سیستم را نسبت به استفاده از ضرایب ثابت بهبود می بخشد.