سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید نظافتی – دکترا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سیدرضا ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

بهکارگیری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات یک موضوع کلیدی درمدیریت عملکرد فناوری اطلاعات یک سازمان است مجموعه برنامه های زیربنایی فناوری اطلاعات مشهورترین و با نفوذترین چارچوب برای بکارگیری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است با پذیرش رشد آن در سراسر جهان مهم است که مزایایی که مجموعه برنامه های زیربنایی فناوری اطلاعات می تواند برای یک سازمان فراهم کنددرک شوند تا امروز مزایای پیاده سازی و استفاده از فرایندهای مجموعه برنامه های زیربنایی فناوری اطلاعات با تحقیق بسیار کم و حداقل شواهد درحد شنیده ها پیش بینی شده یا فرض شده است دراین مقاله سعی شده تا راه کاری برای طراحی چارچوب جامع ارزیابی جهت بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را با تمرکز ویژه برروی مجموعه برنامه های زیربنایی فناوری اطلاعات ارایه شود.