سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر افتاده بالانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما تهران
حمید احمدزاده –

چکیده:

دراین مقاله سعی داریم با استفاده از آنتالوژی به طراحی معماری یک سازمان بپردازیم هدف از معماری یک سازمان دستیابی به مدلی برای طراحی سازمان و تجزیه و تحلیل عملکرد آن به منظور استفاده از نتایج بدست آمده درتصمیم گیری ها می باشد از دید طراحی برای نمایش یک مدل سازمانی باید از زبانی برای تعریف دقیق و واضح مفاهیم و سطوح موجود درسازمان ها استفاده کرد از دید عملیاتی یک مدل سازمانی باید قادر به نمایش آنچه برنامه ریزی شده انچه ممکن است اتفاق بیفتد و آنچه رخ داده است باشد همچنین مدل ایجاد شده باید حاوی اطلاعات لازم برای پشتیبانی از عملکرد یک سازمان و پاسخگویی به سوالات باشد از آنجاکه آنتالوژی برای نمایش واضح و آشکار دانش بکار میرود استفاده از آن درمعماری یک سازمان می تواند سبب تولید دانش به شکل شفاف تری شده و مدیران سازمانی را درت صمیم گیری بهتر و دقیق تر یاری رساند دراین راستا معماری سازمانی یک دانشگاه با استفاده از آنتالوژی پیاده سازی شده و می توان این مدل را پایه ای برای جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن قرار داد.