سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کافی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد میمندی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از مدولاسیون دامنه یکی ا زمعمولترین روشها برای ارسال داده و توان به سیستم های کاشته شده درداخل بدن است دراین مقاله یک ساختاردمدولاتور دامنه جدید برای استفاده درسیستم های تله متری پزشکی ارایه شده است ازجمله مشخصه های دمدولاتور طراحی شده می توان به مصرف توان کم سرعت بالا و کار با ضریب مدولاسیون پایین اشاره نمود علاوه براین دردمدولاتور ارایه شده از تغییر دامنه برای تشخیص داده استفاده شدهاست این مشخصه حساسیت به تغییر دامنه توسط عوامل محیطی که از مهمترین عیبهای این نوع مدولاسیون به شمار می روند را کاهش دهد طراح یمدار با استفاده از تکنولوژی سی ماس ۰/۱۸μm انجام شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که دمدولاتور ارایه شده قادر است با سرعت مدولاسیون ۱۰۰ درصد درفرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز و با ضریب مدولاسیون حدود ۲/۴% کارکند. مصرف توان مدار حدود ۴۰ میکرووات با منبع تغذیه ۱/۸ ولت است که مصرف توان کم می تواند مشخصه خوبی برای استفادهدرداخل بدن باشد.