سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حاجی میرزاجان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مه
محمدعلی پیرایش نقاب – استادیار،دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع
فرید فعال – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مه

چکیده:

عدم وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع و مدلی کاربردی در زنجیرهی تامین محصولات کشاورزی سبب شده است این بخش از اقتصاد کشور با وجود استعداد بالقوه، کارایی لازم را نداشته باشد. یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی در کشور عدم آگاهیکشاورزان نسبت به کاشت متعادل محصولات کشاورزی برحسب تقاضا با بهترین کیفیت محصول میباشد؛ که برهم خوردن این تعادل از یک سو باعث وفور یک محصول و کاهش چشمگیر قیمت آن در یک سال و متضرر شدن کشاورزان شده، و از سوی دیگر باکاهش سایر محصولات باعث افزایش قیمت و نارضایتی مردم میگردد. این امر ضرورت مطالعه مدلهای لجستیکی را در بخشکشاورزی ایجاب میکند. در این مقاله به منظور ایجاد توازن بین کمبود و مازاد محصولات، مدلی ارائه شده است که به کمک آن میتوان میزان بهینه تولید و انبارش محصولات کشاورزی و همچنین میزان بهینه ارسال آن به بازار با سودآورترین کیفیت ممکن را تعیین نمود. مدل ارائه شده در این مقاله از دسته مسائلNP-Hard میباشد.