سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر مسعود امینی زازرانی – کارشناسی ارشد برق گرایش کنترل- کارشناس برق گروه پیل سوختی- مرکز تحقیقا
مهدی زمانی – کارشناسی برق گرایش کنترل- کارشناس برق گروه پیل سوختی- مرکز تحقیقات مهن
هادی گورابی – کارشناسی برق گرایش کنترل- کارشناس برق گروه پیل سوختی- مرکز تحقیقات مهن
باقر فقیه ایمانی – کارشناسیارشد فیزیک گرایش اتمی- مدیر گروه پیل سوختی- مرکز تحقیقات مهندس

چکیده:

مهمترین تابع معیار برای دانستن اتفاقات درون یک سیستم پیل سوختی چه چیری می تواند باشد با توجه به اینکه پروسه پیل سوختی روز به روز در حال توسعه است. تست و نظارت بر عملکرد پیل سوختی با روشهای گوناگونی انجام می گیرد از این جمله این روشها می توان روش شوک جریانی CIS ، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS ، تکنیک پالس جریانی و اندازه گیری ولتاژ سلول های اسنک را نام برد. از بین روشهای فوق روش اندازه گیری ولتاژ سلول های اسنک کاربرد بیشتری دارد. به منظور اندازه گیری هر گونه ولتاژ می توان از مدارهای االترونیکی گوناگونی استفاده کرد که هر کدام دارای معایب و مزایایی می باشند. امروزه می توان ماژول های اندازه گیری ولتاژ که به صورت آماده در بازار موجود می باشد را بدین منظور استفاده کرد. این ماژول ها دارای یک پردازشگر جهت تبدیل اطلاعات آنالوگ به دیجیتال و یک خط آدرس انتقال داده سریال می باشند. استفاده از این گونه مازول ها در صورتتی که تعداد سلولهای اسنک کمتر از ۱۰۰ عدد باشد امکان پذیر است. اما در صورتی که تعداد سلولهای یک استک بیش از این تعداد باشد روش مانیتورینگ سلولها با مشکلاتی همچون افزایش حجم پردازش داده و بالا رفتن هزینه نهایی مواجه می شود. استفاده از مداری الکترونیکی که به صورت خودکار و مستقل با اندازه کیری ولتاژ اسنک بر نحوه عملکرد سیستم پیل سوختی نظارت داشته باشد و بر اساس عملکرد سیستم ، فرمان مناسبی به کنترل کننده مرکزی ارسال کند توصیه می شود. این مقاله به معرفی سیستمهای گوناگون اندازه گیری ولتاز سلولهای اسنک پیل سوختی پرداخته و سپس یک مدار ناظر جهت این عملکرد را معرفی می نماید.