سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زمانی سده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این مقاله یک مبدل بوست جدید با بهره ولتاژ بالا ٬ وکلیدزنیZVZCS ارائه شده است. در مبدل پیشنهادی از دو ترانس فلای بک استفاده شده که خروجی آنها با خروجی اصلی مبدل جمع می شود . در نتیجه بهره ولتاژ مبدل افزایش می یابد. از طرفی استفادهاز ساختار دوسلفی موجب می شود که نویز اتصال مد مشترک که یکی از منابع اصلی نویزEMI است ٬ به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. همچنین با اعمال یک مدار کمکی به مبدل که فاقد هرگونه سوئیچی می باشد ٬ موجب می شود که سوئیچ مبدل در شرایطZVZCS عمل نماید. از طرفی چون سوئیچ اضافی به مبدل اعمال نگردیده است در نتیجه به هیچ مدار درایو نیازی نمی باشد. بنابراین راندمان مبدل مذکور نسبت به مبدل های مشابه بالا می باشد . بعد از آنالیز مبدل نتایج شبیه سازی برای درستی نتایج تئوری به دست آمده ارائه میشود.