سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین باغبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سید محمدعلی ریاضی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سید عبدالهادی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این مقاله یک فیلتر چند حالته جدید با استفاده از تقویت کننده های ترارسانشی با خروجی های جریان چندگانه (Mo-OTA) ، تقویت کننده های ترار سانشی با خروجی جریان یگانه (OTA)، دو خازن زمین شده و شش کلید طراحی و پیشنهاد شده است. در این مدار از کلیدها برای ایجاد حالت های مختلف مداری شامل حالت ولتاژی، جریانی، ترار سانشی و مقاومت انتقالی استفاده شده است. مدار چند حالته پیشنهادی می تواند بطور همزمان پاسخ های فیلتری مختلف اعم از بالا گذر (HP)، میان گذر (BP)، پایین گذر (LP)، ناگذر (BR)، و تمام گذر (AP)، را در پنج پایانه خروجی خود ایجاد نماید. پارامترهای ضریب کیفیت (Q) و فرکانس طبیعی (۰)W فیلتر بوسیله مقادیر ترار رسانایی (Gm) تقویت کننده های ترار سانشی و مقادیر خازن های زمین شده مستقل از هم بصورت الکترونیکی می تواند قابل تنظیم باشند. حساسیت های فعال و غیر فعال پارامترهای مدار پایین هستند.شبیه سازی با نرم افزار H-Spice نتایج تحلیل تئوری را تأیید می نماید.