سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خالصی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
محسن صانعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله یک فلیپفلاپ راهاندازی شونده با پالس و حساس به لبه بالارونده کلاک جدید معرفی شده است که نسبت به نمونههای قبلی دارای توان مصرفی کمتر و سرعت بیشتر میباشد. در این فلیپفلاپ در حالت سکون، زمین مدار قطع است و مقدار قبلی فلیپفلاپ توسط یک مدار نگهدار، نگهداری میشود ولی در لبه بالارونده کلاک زمین مدار وصل شده و مقدار ورودی به خروجی منتقل میگردد. در مدار پیشنهاد شده تعداد ترانزیستورها نیز کاهش یافته است که منجر به کاهش مساحت، کاهش تلف توان و کاهش تاخیر شده است. این فلیپ فلاپ جدید توسط نرم افزارHSPICEشبیهسازی شده است و در مقایسه با فلیپفلاپهایMHLFF و HLFF سرعت و توان بهتری دارد. نتایج شبیهسازی حدود ۳۰ % بهبود توان و ۷% بهبود سرعت را نشان میدهد.