سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مرشدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرم افزار، دانشکده مهندسی کام
محمدمهدی اثنی عشری – دانشجوی دکتری هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات د
احمد عبدالله زاده بارفروش – عضو هیت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی

چکیده:

با توجه به روند رو به رشد خرید و فرو شهای اینترنتی در دنیای امروز، نیاز رو زافزونی به وجود عاملهایی که بتوانند بطور خودمختار و بدون کمک انسان در این بازارها داد و ستد نمایند، احساس میشود. این احساس نیاز نه تنها بخاطر حجم زیاد این فعالیتها، بلکه بخاطر نیاز به دقت و سرعت در این بازارها نیز اس ت. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر تکنیکهای هوش مصنوعی ، عامل معاملهگری برای انجام اینگونه داد و ستد ها طراحی گردد که توانائی فعالیت همزمان در چندین بازار پویا و مختلف را داشته باش د. این عامل مطابق با معیارهای مسابقات معتبرTAC SCMکه در سطح جهان برگزار میگردد، طراحی گردیده است تا بتواند در ایندر طراحی این عامل است که یکی از نتایج آن راندمان بالای BDI مسابقات نیز شرکت نمای د. از نکات مورد توجه بکارگیری معماری خط تولید م یباشد. برای پرکردن ظرفیت خط تولید نیز از الگوریتم کوله پشتی استفاده گردیده است تا از ظرفیت موجود به بهترین نحو استفاده شود . نتایج حاصل از مسابقات انجام شده، نشان دهنده موفق بودن ایده های استفاده شده در ساخت این عامل می – باشد.