سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود فتحی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
سلمان شهیدی – کارشناس ارشد کامپیوتر

چکیده:

تاکنون تحقیقات زیادی جهت شناسایی حروف و ارقام فارسیدرایران صورت گرفته است یکی از مهمترین بخشهای سیستمهای تشخیص پلاک خودرو تشخیص حروف و ارقام آن میباشد که می بایستی توسط روشهای سریع و دقیق انجام گیرد تشخیص حروف و ارقام از مباحث مهم تشخیص الگو می باشد که توسط روشهای مختلف آماری ساختاری فازی و شبکه های عصبی قابل انجام است دراین مقاله روشی بهینه و سریع جهتتشخیص حروف و ارقام فارسی موجود در پلاکهای فعلی رایج در خودروهای ایران ارائه می شود روش ارائهشده براساس طراحی یک شبکه عصبی بهینه می باشد که در شرایط وجود تصاویر مبهم و نویزی نیز قابلیت تشخیص بالایی دارد.