سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین فاضل زرندی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
راضیه شعله – فارغ التحصیل دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد فلاحی – مدیر گروه پژوهشی اقتصاد و بازار برق، پژوهشگاه
سیدحسین حسینیان – عضو هیئت علمی دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله تعاملات پیچیده ی شرکت کنندگان و قوانین در بازار برق، با استفاده از سیستم های مبتنی بر عامل شبیه سازی ومدل جدیدی بر اساس یادگیری تقویتی جهت مد لسازی رفتار قیمت دهی بازیگران ارائه شده است. در این مدل، یادگیری کیوبمنظور پیوسته کردن فضای حالت محیط و فضای عمل با روش استدلال مورد محور ترکیب شده است. مدل ارائه شده برای یک سیستم شبکه انتقال ۵-شینه برای دو حالت قیمت دهیPAB و LMP اجرا و نتایج حاصل از شبیه سازی با یکدیگر مقایسه شده است.