سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمداسماعیل شهابیان – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان ایران
حمیدرضا ناجی –
علی اکبر نیک نفس – دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

تعدادقابل توجهی ازمکانیسم های حمله میتوانند به توقف سیستم ارایه خدمت منجر شوند این نوع ازجمله به اصطلاح حمله ردسرویس نامیده میشود که بردردسترس بودن خدمات و منابع موجود تاثیر میگذارد این امر منجر به پیشنهادطرح هایی برپایه روشهای محاسبات نرم شده است تا امنیت سیستم دربرابر این حملاتبرقرار گردد پویایی و تغییر ماهیت این گونه حملات و سیستم های ارایه خدمت نکته حائز اهمیتی است و باید مورد توجه قرارگیرد بیشتر روشهای ارایه شده ازجمله یادگیری ماشین روی مسائل ایستا متمرکز شده اند و توانایی تعمیم یافتن ندارند دراین مقاله چارچوبی چندعاملی برپایه مدل استدلال مبتنی برمورد ارایه می شود تا بطور بلادرنگ قدرت بازیابی دانش خود را داشته باشد باتوجه به ورودی سیستم و دانش خود قدرت استنتاج و تصمیم گیری صحیح را دداشته باشد تا تشخیص مثبت کاذب به حداقل برسد و بتواند خود را متناسب با تغییرات محیط بروز رسانی نماید.