سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاوه کهنسال نودهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران _گروه برنامه ریزی حمل و
حسن جوانشیر – دانشگاه ازد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود صفارزاده – دانشکده فنی تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به پیچیدگی و تعداد پرواز ها در فرود گاه های بین المللی ،در این تحقیق به دنبال ان هستیم تا با ارائه ی یک سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر مدل ریاضی، پرواز های وارده را به بهترین نحو ممکن به گیت ها تخصیص دهیم. اهداف مورد نظر برای این تحقیق متمرکز بر هزینه بوده و به موضوعاتی که بهصورت عددی برای رود گاه و ایرلاین ها اهمیت دارند می پردازد . به عنوان نمونه (مطالعه ی موردی ) کاربرد فرایند تخصیص گیت در فرود گاه بین المللی مهراباد برای ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در اتخاذ تصمیمات تخصیص گیت به پرواز های مسافری این فرود گاهرا تشریح می نماییم. به منظور بررسی توانایی های مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه شده فمدل توسعه داده شده در قالب مطالعه ی موردی پیاده شده و نتایج حاصله نشان دهنده ی توانایی ها و اعتبار مدل پیشنهادی می باشد.