سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا جاویدان – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و عضو پژوهشکده سام
رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنا

چکیده:

امروزه استفاده از شبکه های حسگر بی سیم بصورت فزاینده ای در حال رشد است. یک شبکه حسگر بی سیم، مجموعه ای از گره های حسگر است که در یک محیط گسترده شده اند و با یکدیگر ارتباط دارند و اطلاعات محیط مورد نظر را جمع آوری می کنند. از شبکه های حسگر در کاربردهایی نظیر نظارت بر شرایط محیطی، نظارت بر سلامت ساختارها و تجهیزات، نظارت بر ترافیک، کشاورزی، پزشکی، صنعتی و نظامی استفاده می شود. شبکه های حسگر بی سیم زیرآب گونه ای از شبکه های حسگر هستند که در محیط زیر آب قرار می گیرند و توسط امواج صوتی با یکدیگر ارتباط دارند. شبکه های حسگربی سیم درزیرآب برای مقاصدی چون جمع آوری داده های کف آب،نظارت برآلودگی آبها،نظارت برمحیط ساحل،ناوبری وکاربردهای نظامی نظارت برمحیط به کاربرده میشوند. با توجه به اینکه کشور ما دارای مرزهای آبی طولانی در منطقه خلیج فارس می باشد و این منطقه دارای شرایط نظامی و اقتصادی خاصی است، شایسته است که بتوان بر این محیط نظارت داشت. از طرفی محیط زیر آب دارای مسائل و مشکلات خاصی است که می بایست در ارتباط گره های حسگر در نظر گرفته شوند. در این مقاله ویژگی های محیطی زیر آب و منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و برای نظارت بر منطقه خلیج فارس یک سیستم طرحی و ارائه شده است. نتایج روی داده های شبیه سازی شده بیانگر موثر بودن روش ارائه شده می باشد.