سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهاره رزاقی – دانشگاه پیام نور دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علمی فناوری اطلاعات ته
نسرین کریمی –
حسن وزیری –

چکیده:

یکی از مشکلاتی که درسرویسهای مالی درحالتشدید است تقلب و فریب می باشد همچنین رشد و نمو حملات فریب آمیز یکی از چالشهای اصلی درجلوگیری از شکست مالی سازمان ها و مشتریان تلقی می شود حرکت به سمت مدیریت تقلب تجزیه و تحلیل تقلب و فریب را برای مدیریت نمودن خط مشی ها و سیاستهای مربوط به تقلب منطقی تر نموده است البته سیستمهای مدیریت تقلب اجرا شده فاقد چارچوب مدیریت دانش و ابزارهای کمک کننده به تحلیل تقلب برای استنباط خط مشی ها می باشد دراین تحقیق توسعه ی ابزارهای وب محور جهت کمک به تحلیل گران تقلب و فریب های مالی از طریق رهنمود آنتولوژی تقلب مالی غنی شده پیشنهاد می شود از جنبه های کلیدی این تحقیق تجزیه و تحلیل تقلب ها با استفاده از اهرم بندی تحلیل کننده ی تقلب از طریق آنتولوژی تقلب مالی غنی شده اشتراک دانش تقلب از طریق پایگاه دانش جهانی کاهش میزان تاخیر اجرای سیاست با مکانیزم سیاست اتوماتیک و افزایش قابلیت استفاده می باشد. دراین تحقیق حوزه های اصلی مدیریت تقلب منبع دانش آنتولوژی و زبان مدلسازی تقلب مالی تشریح می گردد پس از آن تصمیمات و جزئیات مهم برای اجرای آنتولوژی تقلب مالی و سیستم مدیریت تقلب هدایت شده ی آنتولوژی توضیح داده می شود.