سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب تهجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنع
محمد مهدی همایون پور – عضو هیات علمی ،گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

با توجه به کاربرد گسترده ی سیستمهای تبدل متن به گفتار طراحی ساخت و بهبود عملکرد چنین سیستمهایی همواره مورد توجه پژوهشگران بودهاست مبدل حرف به صدا که وظیفه ی تبدیل دنباله ی حروف کلمه ی ورودی به دنباله ی آوایی معادل کلمه را دارد یکی از بخشهای مهم سیستمهای تبدیل متن به گفتار است دراین مقاله مدلی دو لایه با ترکیب روش قانون گرا و شبکه ی بیزین برای تبدیل حرف به صدا پیشنهاد شده است درلایه اول با تعریف چندقانون بدون استثنا دنباله ی واجی بخشی ازحروف به دست می آید سپس حروف زبان فارسی براساس شباهت ها و تفاوت های معادل آوایی آنها به ۵ دسته تقسیم شده و هر دسته با یک شبکه ی بیزین مدل می شود برای آموزش و ساخت مدل دادگانی شامل ۱۴۶۰۰۰ واژه ی زبان فارسی استفاده شده که پس از ترازبندی برای ساخت مدل استفاده می شوند میزان کارایی نهایی این سیستم برای تبدیل درست حروف به آواهای متناظر با استفاده از دو الگوریتم جستجوی TAN وk2 به ترتیب ۹۱/۶% و ۸۳/۴% است که برای زبان فارسی کارایی بسیار خوبی می باشد.