سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد فتاحی حسن آباد –
محمدرضا میبدی –

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای طراحی یک سیستم طبقه بندی فازی با دقت قابل تنظیم پیشنهاد می گردد. دراین طراحی در ابتدا با ساده ترین روش، و بوسیله یک الگوریتم دلخواه مثل الگوریتم ژنتیک توابع عضویت و قوانین فازی مورد نظر تولید شده و در مرحله بعد با استفاده از اتوماتاهای یادگیر، سعی در بهینه نمودن پارامترهای توابع عضویت انتخاب شده خواهیم نمود. و بطور کلی اتوماتاهای یادگیر مورد استفاده، وظیفه مستقر کردن هر تابع عضویت را در بهترین محل ممکن از فضای ورودی به عهده خواهند داشت. در پایان از پایگاه داده استاندارد گل زنبقIris) برای انجام آزمایشات استفاده شده و نتایج مقایسه سیستم طبقه بندی پیشنهادی با الگوریتم های مشابه گزارش شده است.