سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین خراسانی زاده – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
مجید سبزپوشانی –
سمیه مرادخانی –
داود فدایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از دیرباز تاکنون تولید عرقیات گیاهی درایران و به ویژه در شهرستان کاشان بهصورت حرفه ای درآمدزا دنبال می شود افزایش بهای حاملهای انرژی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و تولید آلودگیهای زیست محیطی ازجمله مشکلات این صنعت هستند دراین تحقیق یک سیستم خورشیدی نمونه برای تولید عرقیات گیاهی در محدوده شهرستان کاشان که از تابش خورشیدی مناسبی بهره مند است با استفاده از کلکتور های لوله خلا طراحی شدها ست گرمای جذب شده ابتدا روغن را گرم می کند و سپس روغن با عبور از یک مبدل آب را تبخیر می کند بخار اب با عبور از میان اندامهای گیاهی اسانس گیاه را خارج نوده و پس از تقطیر عرق گیاه حاصل می شود یک سیستم پشتیبان برای ساعات غیرآفتابی و مواقعی که تابش خورشیدی کافی نیست درنظر گرفته شدهاست نتایج حاصل از بررسی های بازگشت سرمایه نشان میدهد که هزینه های ساخت این سیستم پس از مدت ۸ سال از محل صرفه جویی درمصرف گاز بازگشت داده می شود.