سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صادق زاده –
راحله پیرحیاتی –

چکیده:

مسئله سلامت و بهداشت جامعه برای پویایی نیاز به یکسان سازی روشها سرعت درانتقال مفاهیم روزآمد و بهبود روشها دارد یکی از زمینه های اصلی کاربرد فناوری اطلاعات بخشبهداشت و درمان است امروزه دیگر مرز مشخصی میان علوم وجود ندارد تخصصهای فراوانی در حدفاصل علوم جای گرفته است که سیستمهای اطلاعات و تصمیم گیری پزشکی از جمله آنهاست درنگاه کلی نمی توان این علم را مختص علوم سلامت یا صرفا درحوزه فناوری اطلاعات دانست هدف این ماقله طراحی سیستم خبره جهت تشخیص بیماریهای عفونی خونی و پیاده سازی آنبا استفاده از نرم افزار VP-Expert می باشد دراین برنامه بیماریهای عفونی خونی با استفاده از تجارب و دانسته های افراد ماهر و خبره به صورت قواعد و قوانین در قالب یک سیستم خبره پایگاه دانش را تشکیل میدهد این برنامه پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز از کاربر و با بررسی و تجزیه و تحلیل بیماریهای عفونی خونی را تشخیص میدهد و این اطلاعات براساس درختهایی که توسط افراد متخصص طراحی شده بدست م یآید.