سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه جهانی شکیب – دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست
زهرا جعفری – دانشگاه شهید بهشتی
مهدی عالی پور – دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه نگرانی های زیست محیطی زیادی دررابطه با دفع مواد زائد درلندفیل بوجود آمده است این مشکلات از قبیل آلودگی آبها توسط شیرابه مسائل بو ناشی از لندفیل خطر احتراق و انفجار و انتشار گازهایگلخانه ای همه این مشکلات تاثیر در جا و محلی دارند جز ا نتشار گازهای گلخانه ای که تاثیر جهانی دارند. درهمین راستا این مقاله یک سیستم و طرح جدیدی از لندفیل را برای مهار گاز و پیشگیری از انتشار گاز به هوا معرفی می کند که در آن نسبت به لندفیل های سنتی کنترل بیشتری روی روند تجزیه بی هوازی و استحصال بیوگاز وجود دارد و با کاهش ورود گاز لندفیل به هوا پروسه استحصال گاز را ارزانتر می کند همچنین پیشنهادی به منظور کم کردن هزینه ها مطرح می شود که در آن از یک برنامه کامپیوتری به نام LEM (Landfill Extension Model که تحت نرم افزار آفیس عمل می کند استفاده می شود این برنامه با راه کارهای مختلف از قبیل تراکم خرد کردن پوشش روزانه متناوب و عملیات برون سپاری و ارزیابی هرکدام از آنها نشان میدهد که می تواند عمر مفید لندفیل ها را حدود ا تا ۵ برابر افزایش داد ازمزایای دیگر این سیستم این است که می توان با ایجاد تغییراتی در لندفیل های موجود به راحتی به کار گرفته شود.