سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

دراین مقاله هدف طراحی یک سیستم تحریک الکتریکی است که مهمترین خصوصیت آن قابل حمل بودن آن است همچنین از خصوصیات بارز این طرح این است که می توان شکل موج دلخواه را برای تحریک انتخاب کرد و منحصر به یک شکل موج ثابت نیست که دراین طرح ۳ نوع متفاوت شکل موج تولید می شود همچنین می توان دامنه و فرکانس مورد نظر را برای تحریک تعیین کرد همچنین مدارهایی برای تشخیص صحت شکل موج تولیدی بکاربرده شده است.