سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طیبه عسکری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

چکیده:

این مقاله به ارایه یک روش برای تشخیص و شناسایی صورت انسانها با استفاده از استخراج قالب سه بعدی صورت و استفاده از خصوصیات سه بعدی می پردازد دراین مقاله از ۱۵۲۰ تصویر صورت موجود در مجموعه تصاویر Bio-ID استفاده شده است از تعدادی از این تصاویر به عنوان داده های آموزشی بخش دو بعدی تعدادی دیگر به عنوان داده های تست بخش دو بعدی و تعدادی هم برای تست بخش سه بعدی استفاده شده است ابتدا نقاط ویژه روی شکل صورت ۱۰۰ تصویر اموزشی بصورت نیمه اتوماتیک مشخص می شوند سپ سمدل تغییرات شکل بافت و منظر تصاویر صورت ساخته می شود با استفادها ز این مدل ها و روش سریع جستجوی مدل فعال منظر یا AAM نقاط مهم روی تصاویر تست مشخص می شوند از طرفی از ۲۴ تصویر سه بعدی صورت که توسط یک اسکنر سه بعدی به دست آمده اند مدل تغییرات شکل بافت و منظر آنها ساخته می شود با استفاده از این مدلها ور وش AAM سه بعدی و نقاط ویژه شکل دو بعدی قالب سه بعدی تصاویر آموزشی و تست مورد استفاده در بخش دو بعدی استخراج میگردد.