سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد نظری پور – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

در عصر حاضر، اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های کسب اطلاعات مورد نیاز در فرآیند تصمیم گیری بوده که می تواند نقش حیاتی در موفقیت و تداوم فعالیت سازمانها ایفا نماید. از طریق ارائه اطلاعات دقیق، مربوط، و به موقع یک سیستم اندازه گیری عملکرد کارآمد می تواند باعث ارتقاء کارایی و ا ثر بخشی فعالیتهای بخش های مختلف یک سازمان گردد. به عبارت دیگر، هدف از یک سیستم اندازه گیری عملکرد بهبود عملکرد یک سازمان می باشد. در این پژوهش تلاش می گرددتا یک سیستم اندازه گیری عملکرد مناسب برای شرکتهای خودروسازی (شرکت سایپا) پیشنهاد گردد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، روش قیاسی- استقرایی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنعت خودروسازی، نقش یک سیستم اندازه گیری عملکرد در تحقق استراتژیهای سازمانی بیش از ۵۳ درصد می باشد.