سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری نیا – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالحمید قلمبر دزفولی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله یک طیف سنج چرمی زمان پرواز جدید TOF که از یک چهار قطبی رادیو فرکانسی استفاده می کند به منظور مشخصه یابی یونهای تولید شده در محیط های پلاسماییطراحی و شبیه سازی شده است . برای طراحی این سیستم از نرم افزار ۷٫۰ SIMION استفاده شده است و افزایش توان نفکیک و درصد انتقال این سیستم مورد بررسی واقع شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد با تنظیم فرکانس و دامنه ولتاژ چهار قطبی می توان قدرت تفکیک سامانه را به میران قابل توجهی بهبود داد.