سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یداله مهرزادگیل ملک – کارشناسی ارشد، گروه برق- الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، رودسر-املش
ازاده کیانی – دانشجوی دکتری ، گروه برق-الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح

چکیده:

در این تحقیق یک روش جدید برای طبقه بندی آریتمی های قلبی با استفاده از تیدیل ویولت وشبکه های عصبی ارائه شده است تبدیل ویولت مورد نظر برای پردازش رکوردهایECGو استخراج ویژگی های زمان ، فرکانس، تبدیل ویولت گسسته DWT)می باشد. ما در این پروزه ویژگی های بدست آمده از تبدیل ویولت و ویژگی های مورو فولوژیکی سیگنالECG را با ویژگی های زمانی این سیگنال ترکیب نموده و نتیجه را به عنوان ویژگی های نهایی جهت آموزش و تست یک شبکه ی عصبی پرسپترMLP) بکاربرده ایم . در اینجا ما از ۱۲۰ نمونه سیگنال قلبی موجود در پایگاه دادهMIT -BIH برای آموزش و تست طبقه بندی کننده خود استفاده نموده ایم که دقت طبقه بندی در بهترین حالت برای سه کلاس از سیگنالECGربتم طبیعی قلبPVC ، PB، %۹۵٫۸ به دست آمده.