سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
نورالدین پرندین – دکتری ریاضی کاربردی

چکیده:

این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه عددصحیح فازی جدید برای مساله طراحی سیستمهای تولیدسلولی و متدولوژی حل آن را ارایه میدهد هدف مدل پیشنهادی بکارگیری دو مساله مهم طراحی سیستم تولید سلولی بنام تشکیل سلول و عناصر استثنایی برای طراحی کارامد و بهتر سیستمهای تولید سلولی است که بطور همزمان درمحیط فازی می باشند یک طراحی موثرسیستم تولید سلولی به ملاحظات همزمان ویژگیهای عمر واقعی و زمان واقعی مناسب برای سیستم نیاز دارد توابع هدف مدل عبارتنداز حداقل کردن هزینه حذف عناصراستثنایی حداقل کردن تعداد عملیات خارجی سلول و حداکثر کردن بهره برداری ظرفیت ماشین پارامترهای فازی مدل تقاضای قطعه ظرفیت ماشین زمان پردازش بودجه و هزینه های حذف عناصراستثنایی هستند میدریت رسیدن همزمان به راه حلهای بهینه برای همه توابع هدف را میخواهد.