سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز برزین پور – استادیار گروه تولید صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
محسن صفاریان – عضو هیات علمی گروه صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجن
محمد کاظمی – عضو هیات علمی گروه صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجن

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتمPSOبرای حل مساله مسیریابی حمل و نقل با ناوگان حمل و نقل خصوصی و عمومی در حالتی که تقاضا به صورت فازی است طراحی شده است و هدف این است که یک مقدار مناسب جهت تعیین میزان سطح ریسک به منظورتعیین شرایط حرکت به سمت مشتری بعدی بدست اید در این مقاله یک مساله نمونه در نظر گرفته شده است و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم نیز ارائه گردیده است